Logo
< Tillbaka till nyhetsartiklar

Video: Analyst Group intervjuar Plexians VD Staffan Mattson

Analyst Group intervjuar Plexians VD Staffan Mattson i samband med bolagets bokslutskommuniké.

Läs mer om Plexian här: https://www.analystgroup.se/bolag/plexian/

Plexian Symbol

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom ”open banking”. Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, t ex COOP, HSB, Skånska Fotbollförbundet, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Keep up with all the action!

Book a demo

Fill in the fields and we will get back to you as soon as possible.