Logo
< Tillbaka till nyhetsartiklar

Bolagsuppdatering med Staffan

Bolagsuppdatering med Plexians VD, Staffan Mattson

Det är naturligtvis med stor oro vi betraktar händelseförloppet i Ukraina och de humanitära katastrofer detta resulterar i. Jag har själv bott och arbetat i Ryssland i många år och jag har därför med alltmer stigande förtvivlan på nära håll kunnat följa den utveckling som pågått länge nu. Det är i nuläget mycket svårt att se en snabb lösning på den nuvarande situationen. Från Plexians sida riktar vi vår djupa sympati mot alla de som drabbas direkt eller indirekt. De problem och utmaningar vi ställs inför i vår vardag framstår i det ljuset som ytterst marginella. Mot den bakgrunden vill vi ändå lämna en kort uppdatering över vad vi på Plexian har gjort under februari månad.

– VD, Staffan Mattson

Plexian Symbol

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom ”open banking”. Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, t ex COOP, HSB, Skånska Fotbollförbundet, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Keep up with all the action!

Book a demo

Fill in the fields and we will get back to you as soon as possible.