Sök

Kallelse till Plexians årsstämma 2 april 2020

Uppdaterad: mar 9Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559, har genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.plexian.se, kallat till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 kl. 13:00 på bolagets kontor på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) dels den 27 mars 2020 vara upptagen i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, (ii) dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö, eller e-mail, peter@plexian.se, varvid anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 27 mars 2020. Anmälan via e-mail ska bekräftas av bolaget.


Dokument:

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning


Plexian AB (publ)

Styrelsen

Address:

Gustav Adolfs Torg 8 B
211 39  Malmö

Plexian AB (publ)

559109-0559

Phone:

040 - 602 54 15

Email:

Follow us

  • Vit Edin Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Twitter Ikon

©2020 by Plexian - Making Fans