Sök

Dividend Sweden och Plexian AB i avtal om ägarspridning inför notering


Dividend Sweden har ingått ett avtal med Plexian AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget. I den kommande emissionen kommer även Dividend Sweden investera 3,1 MSEK.

Vi har under ganska lång tid följt Plexians utveckling och känt att man har en affärsidé som tillgodoser såväl kunder som konsumenters intresse i sitt erbjudande. - Bo Lindén, VD Dividend Sweden.


Läs hela nyheten här: https://investor.dividendsweden.se/nyheter/avtal-om-agarspridning-med-plexian-infor-notering-83236


Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.