Registrering av företag och kampanj​

Företagssida
Alla företag har en egen sida med en kort presentation och aktuella erbjudanden

Kampanjsida
På startsidan i appen presenteras kampanjerna i ett kortare format. Alla kampanjer har även en egen kampanjsida med mer utförlig beskrivning av kampanjen.

Logotyp Edge

Företagssida

Kampanj visuellt

Kampanj på startsidan

Kampanj visuellt

Kampanjsida

Kampanj visuellt

Fyll i uppgifterna nedan för att registrera dig.

Formuläret består av två steg.

Registrera ditt företag:

Namn på företag: [field id=”name”]
Logga företag (150px150px, png, jpg, max 15 MB): [field id=”logga”]
Bakgrundsbild företag (1125px750px, png, jpg, max 15 MB): [field id=”bakgrundsbild”]
Titel företagsbeskrivning (max 60 tecken): [field id=”titel”]
Företagsbeskrivning (max 350 tecken): [field id=”foretagsbeskrivning”]
Särskilda villkor (max 210 tecken): [field id=”villkor”]

Registrera din kampanj:

Titel kampanj (max 60 tecken): [field id=”field_f837878″]
Underrubrik kampanj (max 85 tecken): [field id=”field_8485183″]
Beskrivning kampanj (max 280 tecken): [field id=”field_cc740c3″]
Särskilda villkor (max 210 tecken): [field id=”field_2657b8a”]
Bild kampanj (1125x750px, png, jpg max 15 MB): [field id=”field_79fe54f”]