Logo
< Tillbaka till nyhetsartiklar

Vår ordförande uttalar sig

På grund av att de finansiella marknaderna har varit ovanligt volatila och överraskande svaga, så tycker Plexians styrelse att det är på sin plats med en kort uppdatering.   – Plexian är i en mycket expansiv fas, allt enligt tidigare kommunicerade planer. Bolaget har dessutom tecknat avtal med två nya samarbetspartner och inlett ett mycket spännande samarbete kring blockchain-technology och förbättrar ständigt Edge-plattformen för att göra onboardingen av användare så snabb och kostnadseffektiv som möjligt. Det är styrelsens övertygelse att den modell Plexian använder är optimal för att nå de strategiska målsättningar bolaget har såväl på kort som på lång sikt. Plexian kommer att bygga samarbeten med flera attraktiva partners i linje med den marknadskommunikation som gjorts och det intresse som bolaget möter från intressenter inom alla segment förstärker vår tro på att strategin är rätt. säger PO Rosenqvist, ordförande Plexian AB.

profil på ordförande

   – Att Plexians kurs under en kort tid, varit i nivå med eller strax under den fastställda teckningskursen för TO2 som konverteras nu skapar givetvis en viss oro och frågor. Jag som ordförande i styrelsen och de större ägarna ser ett långsiktigt värde i att teckna TO2. Jag ser en otrolig potential i Plexian och har själv förmånen att använda både kortet och appen och har därför förmånen att vara medlem i EDGE-världen, bara en sådan sak. – Plexian är på riktigt! avslutar PO Rosenqvist.

Plexian Symbol

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom ”open banking”. Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, t ex COOP, HSB, Skånska Fotbollförbundet, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Keep up with all the action!

Book a demo

Fill in the fields and we will get back to you as soon as possible.