Logo
< Tillbaka till nyhetsartiklar

Plexian genomför en riktad nyemission om cirka 25 MSEK.

Staffan_Mattson_v2

Styrelsen för Plexian har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25 MSEK före transaktionskostnader. Tecknaren är investmentbolaget Norberg & Partner Sustainable Group AB.

”Vi har haft en mycket bra dialog med företrädarna för Norberg & Partner. De har förstått den stora
potential Plexian representerar på såväl kort som lång sikt. Genom kapitaltillförseln får
vi optimala förutsättningar att snabbt kunna utveckla de strategier vi har etablerat. Vi får dessutom en
stor ägare med kapacitet att fortsätta stödja oss under vår fortsatta tillväxt”, kommenterar Staffan Mattson, VD Plexian.

Läs mer här.

Plexian Symbol

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom ”open banking”. Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, t ex COOP, HSB, Skånska Fotbollförbundet, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Keep up with all the action!

Book a demo

Fill in the fields and we will get back to you as soon as possible.